Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de octubre, 2013

Festival Vocacional Samuel 2013

El Festival Vocacional Samuel es un festival-vocacional-oracional, que cada año se celebra en ciudades diferentes, donde los jóvenes tenemos la posibilidad de: 
... pasarlo bien
... conocer otros jóvenes
... hacer oración junto con otros jóvenes
... celebrar nuestra fe
... reflexionar sobre el camino para ser feliz: Saber lo que Dios quiere de nosotros. 

El Festival está abierto a todas aquellas personas con ganas de encontrar su identidad y vocación dentro de la Iglesia. Es un evento en el cual conviven música, encuentro y oración. 
El Festival Vocacional Samuel es una iniciativa conjunta de las Hermanas de la Consolación y miembros del Movimiento Consolación para el Mundo.
Reportaje fotográfico completo

Jornada de vaga del 24/10/2013

De cara la vaga convocada el proper dijous 24 d'octubre, el centre informa a través de la següent circular informativa número 4 que el Col·legi romandrà obert en l’horari habitual.
La nostra voluntat és realitzar les activitats lectives i no lectives amb normalitat.

Eucaristia d'inici de curs

Tota la comunitat educativa va estar present en l'eucaristia que obria el curs 2013/2014. Amb el lema "Tú sí que Molas", en el pati del col.legi es van anar presentant els principals trets que des de l'àmbit de Pastoral marcaran les línies mestres que donaran el carisma a l'activitat educativa.
El celebrant, mosén Esteban, va indicar la importància de ser ser servicials i amables, a l'hora que les monicions i altres peticions preparades pels alumnes ens conviden a seguir la nostra vocació cristiana seguint l'exemple de les santes persones (Juan XXIII, Mª Teresa González Justo...)
I el matí va lluïr preciós.

Ampa: Asamblea General Ordinaria.

Estimados padres y madres
Por la presente se convoca la Asamblea General Ordinaria del AMPA del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Nules. La reunión tendrá lugar en las instalaciones del Colegio el día 23 de octubre en primera convocatoria a las 18:30 horas y en segunda convocatoria a las 19:00 de ese mismo día. La reunión se iniciará en segunda convocatoria a las 19:00 con el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2. Presentación y aprobación, si procede, del balance económico del curso 2012/2013.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de las cuotas del AMPA y del presupuesto para el curso 2013/2014. La Junta del AMPA propondrá a la Asamblea no incrementar el coste de las cuotas por tercer curso consecutivo.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de actividades generales para el curso 2013/2014.
5. Preguntas y sugerencias. Solo hay una convocatoria de asamblea general al año. Esta reunión es un buen momento para conocer d…

Reunió de principi de curs amb les famílies

La vesprada dels dies 14 i 15 d'octubre es van realitzar les reunions de principi de curs adreçades a les famílies dels alumnes del centre.
Tant la directora titular, M. Mª Teresa Menéndez, com la directora pedagògica M. Carmen Calpe i la responsable del Departament de Pastoral M. Loli Carmona, explicaren als presents des del caràcter propi del centre, la importància de la relació família-escola, els objectius pastorals, noves metodologies, i altres aspectes a cosniderar en el quefer habitual de tota la comunitat educativa.
Posteriorment, les famílies es van dirigir a les distintes aules on les tutores concretaren aquells detalls més específics de cada curs. En aquesta publicació trobareu interessants articles al voltant del món de l'educació.

Convivència de principi de curs dels alumnes de secundària

En el Convent de les Carmelites d'Onda vam estar els alumnes de Secundària passant un dia de convivència.
Totes les activitats van estar pensades per a què els distints cursos estiguérem mesclats, i van estar divertides, sobre tot els jocs que Manuel ens va proposar.
El principi va constar d'una sèrie de reflexions al voltant del lema "Tú sí que Molas": la madre Loli ens va presentar els valors que enguany acompanyaran la vida del cole, i altres alumnes van fer la lectura de la història d'una moneda, per descubrir l'autèntic valor de les persones. També els professors i els alumnes van representar una "cadena de favors".
El final de l'activitat fou pintar una palometa, la qual representava la forma personal que cadascú tenim de portar aquells valors que ens fan vollguts pels demés, i que poden servir per ajudar els nostres germans